چقدر طول می کشد کالا پس از ثبت سفارش برای من ارسال شود؟

بستگی به نوع کالای انتخاب شده دارد. در مورد مشتریان تهران، پس از تامین کالا، از طریق پیک گوکو 1تا 4 روز کاری زمان خواهدبرد. در مورد مشتریان شهرستان مدت زمان تحویل 2 الی 5 روز کاری خواهد بود.

هزینه ارسال کالا چگونه است؟

هزینه ی ارسال کلیه سفارش های تهران و شهرستان ها، رایگان می باشد.