چقدر طول می کشد کالا پس از ثبت سفارش برای من ارسال شود؟

بستگی به نوع کالای انتخاب شده دارد. در مورد مشتریان تهران، پس از تامین کالا، از طریق پیک گوکو، نهایتا یک هفته زمان خواهدبرد. در مورد مشتریان شهرستان مدت زمان تحویل 7 روز کاری خواهد بود.

هزینه ارسال کالا چگونه است؟

هزینه ی ارسال کلیه سفارش های تهران و شهرستان ها، 100.000 ریال می باشد.